NIEUWS

Overname Stichting GAI netwerk door Ziggo

Per 1 januari 2023 heeft Stichting G.A.I.-Westenholte het eigendom van het Netwerk G.A.I.-Westenholte overgedragen aan Ziggo, hiermee zal de Stichting GAI in 2023 ophouden te bestaan.

Voor storingen en mutaties kunt u rechtstreeks contact opnemen met via http://www.ziggo.nl, via uw bestaande “Mijn Ziggo account” of telefonisch 0900-1884 (gebruikelijke belkosten).

GAI Netwerktarief voor 2023 en 2024
Stichting GAI Westenholte zal vanaf 1 Januari 2023 niets meer in rekening brengen.

Korting voor 2023 en 2024
Stichting GAI Westenholte heeft met Ziggo uit onderhandeld dat alle GAI/Ziggo aansluitingen welke op 13 December 2023 actief waren voor 2023 en 2024 geen TV abonnementskosten hoeven te betalen. Dit zolang u een aansluiting van Ziggo heeft, een totale korting van 24 maanden x € 20,95 = -/- € 502,80.

Tarief met ingang van 1 januari 2025
Vanaf 1 Januari 2025 gaat u het dan geldende Ziggo abonnementstarief betalen aan Ziggo.

Wie zijn wij

De Stichting GAI-Westenholte is opgericht op 16 april 1971 en is gevestigd te Westenholte, gemeente Zwolle. Zo luidt de eerste zin van de statuten, zoals die op genoemde datum bij de notaris werden gedeponeerd. De rechtspersoon werd een Stichting. Dit laatste is nog steeds zo. Het doel van de Stichting werd omschreven als: “De Stichting stelt zich ten doel de verfraaiing van de woonwijk Westenholte door het tot stand brengen, in stand houden, uitbreiden, moderniseren en vernieuwen van een centrale antenne inrichting en daardoor het bevorderen van een goede televisie en radio-ontvangst. Voorts een algemeen gebruik van de inrichting voor zover de techniek dit toelaat en dit maatschappelijk gewenst is”. Wellicht wat ongelukkig omschreven maar men bedoelde te zeggen dat al die (roestige) masten op de daken een niet zo fraai uitzicht gaven, om van de ontvangstkwaliteit maar niet te spreken. Wat dat betreft hadden de toenmalige initiatiefnemers het bij het rechte eind. Stichting GAI is eigenaar van het COAX netwerk en treedt op als netwerkwerkleverancier. Ziggo zal als signaalleverancier haar diensten aanbieden.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Stichting GAI Westenholte bevestigd dat wij de privacy van alle persoonsgegevens waarmee we binnen de Stichting GAI Westenholte in aanraking komen zeer serieus nemen. Om die reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)