Algemeen

De Stichting heeft een bestuur bestaand uit 4 leden, met een voorzitter, secretaris en penningmeester. Regelmatig wordt er vergaderd over alle belangrijke en minder belangrijke zaken, waarbij de doelstelling de leidraad is.

Samenstelling bestuur

Voorzitter:               De heer Ronald van Uden.

Penningmeester:    De Heer Henk van der Weerd.

Secretaris:              De heer Edward Hultink.

Bestuurslid:            De heer Gerrit van Assen.

Bestuurslid:            Vacature.