Betalingen/Opzeggingen

Jaarlijkse betaling
De voldoening van de jaarlijkse onderhoudsbijdrage dient te geschieden via een automatische incasso.

Niet op tijd betalen?
Indien niet tijdig wordt voldaan wordt het perceel afgesloten van ontvangst. Na betaling van de jaarlijkse bijdrage verhoogd met € 15,00 aansluitkosten kan men weer aangesloten worden.

Opzeggen
Het opzeggen van het GAI-abonnement dient schriftelijk aan het bestuur via het secretariaat of via info@westenholtenet.nl te worden doorgegeven.

Verhuizing
Bij verhuizing zal de onderhoudsbijdrage met inachtneming van 1 maand opzegtermijn na rato worden gerestitueerd.
De verhuizing van het GAI-abonnement dient schriftelijk aan het bestuur via info@westenholtenet.nl te worden doorgegeven.