Financiën

De Stichting beheert haar vermogen naar beste kunnen, een kascommissie bestaande uit een tweetal gekozen aangeslotenen controleert de inkomsten en uitgaven, en de door de penningmeester opgestelde jaarrekening.

Jaarlijks wordt de onderhoudsbijdrage vastgesteld aan de hand van de opgemaakte begroting.