GAI netwerk- en onderhoudsbijdrage

Onderhoudsbijdrage 2022 is vastgesteld op € 110,00 voor automatische betalingen en voor acceptgiro betalingen.

De voldoening van de jaarlijkse onderhoudsbijdrage dient te geschieden via automatische incasso, deze dient betaald te zijn voor 1 april van ieder jaar.

Zo niet, dan volgt een herinnering met een verhoging van € 5,00. Indien de onderhoudsbijdrage na de herinnering niet binnen 10 dagen is voldaan wordt het perceel afgesloten van het GAI-kabelnetwerk.

Aansluiting volgt dan na betaling van de jaarlijkse bijdrage verhoogd met € 15,00 aansluitkosten.