Jaarvergadering

In het begin van ieder kalenderjaar is er eenmaal per jaar een openbare vergadering waarvoor alle aangeslotenen schriftelijk worden uitgenodigd. Op de uitnodiging wordt tevens de resultatenrekening van het afgelopen jaar vermeld en ook de nieuwe jaarlijkse bijdrage.

Op deze vergadering worden de resultaten toegelicht alsmede het gevoerde en het te voeren beleid.

De secretaris geeft aan de hand van een jaarverslag de bevindingen van het afgelopen jaar weer.

Jaarvergadering 2021

I.v.m. Corona is de jaarvergadering 2021 komen te vervallen.

Jaarvergadering 2022

I.v.m. Corona is de jaarvergadering tot nader bericht opgeschort.