Jaarvergadering

Er vinden geen jaarvergaderingen meer plaats.