GAI netwerk- en onderhoudsbijdrage

Onderhoudsbijdrage 2019 is vastgesteld op € 104,00 voor automatische betalingen en voor acceptgiro betalingen.

De voldoening van de jaarlijkse onderhoudsbijdrage dient te geschieden via automatische incasso, deze dient betaald te zijn voor 1 april a.s.

Zo niet dan volgt een herinnering met een verhoging van € 5,00. Indien deze niet binnen 10 dagen is voldaan wordt het perceel afgesloten van ontvangst.

Aansluiting volgt dan na betaling van de jaarlijkse bijdrage verhoogd met €15,00 aansluitkosten.