Jaarverslagen

Eenmaal per jaar is er een openbare vergadering waarvoor alle aangeslotenen schriftelijk worden uitgenodigd. Op de uitnodiging wordt tevens de resultatenrekening van het afgelopen jaar vermeld en ook de nieuwe jaarlijkse bijdrage.
Op deze vergadering worden de resultaten toegelicht alsmede het gevoerde en het te voeren beleid.
De secretaris geeft aan de hand van een jaarverslag de bevindingen van het afgelopen jaar weer.

Jaarverslagen worden op verzoek beschikbaar gesteld.
– Stuurt u dan een email verzoek naar contactformulier